ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι απόψεις των bloggers που φιλοξενούνται στο in.gr δεν απηχούν κατ' ανάγκη την άποψη του in.gr. Η επιλογή των φωτογραφιών και των βίντεο γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των bloggers. Εάν κάποιος θεωρεί ότι θίγεται από ανάρτηση κάποιου blog ή έχει οποιαδήποτε παρατήρηση, μπορεί να επικοινωνήσει με το in.gr.
Οικονομικές Αντιλογίες
 
Δημοσίευση: 18 Αυγ. 2015, 12:07  |  Τελευταία ενημέρωση: 18 Αυγ. 2015, 12:07
Το Χρέος Αυξάνεται Ξανά
Στα τέλη του 2011 λήφθηκε η δύσκολη απόφαση της μείωση της αξίας του ελληνικού δημοσίου χρέους, καθώς, μετά από δύο –σχεδόν– χρόνια περιοριστικής δημοσιοοικονομικής πολιτικής και μειωμένου κόστους εξυπηρέτησης του δανεισμού (με τα χαμηλότοκα διακρατικά δάνεια του πρώτου προγράμματος) η δυναμική του χρέους παρέμενε έντονα ανοδική (Διάγραμμα 1). Έκτοτε όμως, η τροχιά του ελληνικού δημοσίου χρέους απέκτησε μία σταδιακή τάση αποκλιμάκωσης. ...
6
 
 
Δημοσίευση: 21 Ιουλ. 2015, 13:54  |  Τελευταία ενημέρωση: 21 Ιουλ. 2015, 13:54
Το Τρίτο Κύμα Μεγέθυνσης: Οι Αισιόδοξοι και Απαισιόδοξοι
Το Γ΄ Πρόγραμμα δημοσιονομικής σταθερότητας, 2015 – 2018, θα ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο του 2015. Είναι ένα πρόγραμμα υφεσιακό με μικρότερη διάρκεια αρνητικών επιδράσεων από τα δύο προηγούμενα, εφόσον βέβαια επιστρέψουμε στην πολιτική ισορροπία και στην επαναλειτουργία του τραπεζικού συστήματος. ...
6
 
 
Δημοσίευση: 15 Ιουλ. 2015, 12:27
Για τη Διαπραγμάτευση
Είναι αρκετά νωρίς να διαμορφώσουμε μία εικόνα του οφέλους και του κόστους που προέκυψε από το αποτέλεσμα των επίμονων διαπραγματεύσεων στις Βρυξέλλες πέραν του θετικού γεγονότος ότι επιτέλους έχουμε συμφωνία και των θεμελιωδών ζητημάτων που επέλυσε. ...
4
 
 
Δημοσίευση: 09 Ιουλ. 2015, 11:42  |  Τελευταία ενημέρωση: 09 Ιουλ. 2015, 11:42
Ελληνικός Πληθυσμός και Οικονομία
Η σημερινή ανάρτηση δεν έχει μία σύνθετη ανάλυση. Δίνει πληροφορίες για δύο ζητήματα όμως που έχουν ενδιαφέρον. Το πρώτο αναφέρεται στη σύνθεση του Ελληνικού πληθυσμού (Πίνακας 1). Μόνο το 25,11% του συνόλου των 10.847.885 Ελλήνων βρίσκεται σε άμεση σχέση με τη λειτουργία του ιδιωτικού τομέα της Ελληνικής οικονομίας. Καταλαβαίνει κανείς ότι ουσιαστικά οι 2.723.460 (αυτοαπασχολούμενοι και αυτοί με εξαρτημένη εργασία στον ιδιωτικό τομέα) σχεδόν «ζουν» όλους τους υπόλοιπους 8.124.425. Σημειωτέον δε ότι ο δημόσιος τομέας έχει συρρικνωθεί σημαντικά και οι συνταξιούχοι έχουν αυξηθεί ιδιαίτερα. ...
15Σχόλια»
 
 
Δημοσίευση: 30 Ιουν. 2015, 10:45  |  Τελευταία ενημέρωση: 30 Ιουν. 2015, 10:45
Για το Δημοψήφισμα
Την Κυριακή 5 Ιουλίου οι πολίτες καλούνται να τοποθετηθούν επί του κειμένου που έθεσε στο δημοψήφισμα η κυβέρνηση. Για να αξιολογηθεί η πρόταση των θεσμών (25ης Ιουνίου) θα πρέπει να συγκριθεί με την αντίστοιχη ελληνική πρόταση. ...
10Σχόλιο»
 
 
Δημοσίευση: 23 Ιουν. 2015, 16:36  |  Τελευταία ενημέρωση: 23 Ιουν. 2015, 16:36
Αριστερά και Λιτότητα
Αισθάνομαι την ανάγκη να αναδημοσιεύσω ένα σημείωμά μου της 30/3/2015. Ούτε τότε, ούτε τώρα ήταν τυχαία επιλογή η δημοσίευση. Να σημειώσω μόνο ότι υπό τις νέες υφεσιακές συνθήκες 1% πρωτογενές πλεόνασμα δημιουργεί συνθήκες λιτότητας που επιτείνουν την ύφεση. ...
2Σχόλια»
 
 
Δημοσίευση: 05 Ιουν. 2015, 17:10  |  Τελευταία ενημέρωση: 05 Ιουν. 2015, 17:10
Το Κόστος της Δραχμής
Δεν είναι λίγοι αυτοί που με την απίστευτη ελαφρότητα του «είναι» τους υποστηρίζουν ότι η ελληνική οικονομία θα πρέπει να πάει σε ένα νέο εθνικό νόμισμα το οποίο στη συνέχεια να υποτιμήσει. ...
70
 
 
Δημοσίευση: 22 Μαϊ. 2015, 18:25  |  Τελευταία ενημέρωση: 22 Μαϊ. 2015, 18:25
Ο Ετερόδοξος (!) Mr. Draghi
Ετερόδοξη είναι μια φιλόδοξη φυλή των οικονομολόγων που αναπτύσσει μια πολυσυλλεκτική οργάνωση του αναλυτικού και ερμηνευτικού της πλαισίου εντάσσοντας κυρίως μια νέο-κεϋνσιανή μακροοικονομική θεώρηση μαζί με συμπεριφορικά όχι απαραιτήτως ορθολογικά, στοιχεία ανθρώπινης και επιχειρηματικής συμπεριφοράς. ...
Σχόλιο»
 
 
Δημοσίευση: 15 Μαϊ. 2015, 13:48  |  Τελευταία ενημέρωση: 15 Μαϊ. 2015, 13:48
Ασύντακτη Δημοσιονομική Προσαρμογή
Πρόσφατα ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) διαβίβασε έγγραφο στην ελληνική Βουλή, στο οποίο αναλύεται το πως διαμορφωνόταν το δημόσιο χρέος της κεντρικής διοίκησης της Ελλάδας στις 31 Μαρτίου 2015. ...
Σχόλια»
 
 
Δημοσίευση: 07 Μαϊ. 2015, 15:35  |  Τελευταία ενημέρωση: 07 Μαϊ. 2015, 15:35
Οικονομικές Εξελίξεις
Από καιρό περιμένουμε, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, να ανιχνεύσουμε την πραγματική τωρινή πορεία της Ελληνικής οικονομίας. Ο Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών (που παρακολουθείται από χρόνια από την εταιρεία Markit) καταγράφει τις προσδοκίες για την εξέλιξη της πραγματικής παραγωγής στο άμεσο μέλλον (περίπου 6 μήνες προβλεπτική ικανότητα) δίνοντας μια εικόνα για τις οικονομικές συνθήκες που θα επικρατήσουν.
...
 

Περιγραφή

Το blog Οικονομικές Αντιλογίες έχει ως στόχο το σχολιασμό της επικαιρότητας μέσα από το πρίσμα της πολιτικής οικονομίας. Στο blog αυτό τα οικονομικά αξιοποιούνται ως κοινωνική επιστήμη με την ευρύτερη έννοια. Επιχειρείται η ανάλυση της αλληλεπίδρασης ανάμεσα σε συγκεκριμένα οικονομικά γεγονότα και στα πολιτικά και κοινωνικά τεκταινόμενα. Η προσέγγιση των θεμάτων γίνεται μέσα από την κοινωνική οπτική του συγγραφέα και της ερευνητικής του ομάδας.

Tελευταία σχόλια